Vellinge kommun, Skanörs skola

"Att leda en skolorganisation är komplext. Alltför ofta ”springer vi” på akuta situationer istället för att strategiskt ha planerat för att förebygga. 

Vi gav More intenz uppdraget att hjälpa oss att se vår förbättringspotential, enskilt och i gruppen, för att kunna bli mer effektiva. Efter att vi genomfört en test har vi fått många verktyg som lett till ögonöppnare för hur vi ska gå tillväga, vem som är bäst på olika delar, hur vi kan dra nytta av varandras styrkor och vad som kan vara fallgropar inför framtiden. 

Vi upplever att vi är på god väg att gå från arbetsgrupp som har trevligt ihop till ett team där uppgifterna är i fokus på ett effektivt och strategiskt sätt. More intenz har förmedlat kunskap och insikter med genomtänkt pedagogik och metodik."
 

Annica Olson Westerlind

Rektor och förskolechef
Vellinge kommun, Skanörs skola
More intenz