Telia

"Sedan 2014 har More intenz arbetat tillsammans med oss på Telia med målet att alla, oavsett roll, ska bidra till ökad försäljning och ökade intäkter. När vi började med projektet arbetade majoriteten med ett så kallat servicebeteende, d.v.s. man levererade endast det kunden efterfrågade. Att ta säljinitiativ var en arbetsuppgift som låg långt utanför mångas trygghetszon och det var ett beteende man inte såg som en naturlig del av arbetet.

More intenz har arbetat med vår företagskultur och genomfört säljcoachning med samtliga chefer vid flera olika tillfällen. Med medarbetarna har vi också jobbat med företagskulturen där vi lagt stort fokus på inställningar kopplat till sälj men också till förändring och medarbetaransvaret i stort. Som ett tredje steg har vi arbetat med rena färdigheter inom sälj och kombinerat teori och praktiska övningar.

Målet för 2015 var att uppnå ett tiotal miljoner i ökad försäljning och intäkt. När året var slut hade vi överträffat målet med över 300 %. Detta innebar att investeringen som vi på Telia valde att göra med More intenz återbetalade sig 15 gånger första året."

Annika Strålhandske

Head of Enterprise Delivery
Telia
More intenz