Knowit Stockholm

"Vi har samarbetat med More intenz under flera år som en del i vår Knowit Akademi och som en aktiv del i vårt introduktionsprogram för traineer. More intenz har hjälpt oss att öka våra medarbetares medvetenhet om vikten av affärsmässighet, säljorientering och fokusering. Och det är inte bara för de som arbetar med sälj och kundleveranser, utan har även stärkt medvetenheten hos andra som inte vanligtvis har kundkontakt.  Vi är mycket nöjda med More intenz bidrag."

Elisabet Rönnlöv

HR-ansvarig och Konsultchef
Knowit Stockholm
More intenz