Cloetta Sverige AB

"Vi har under många års tid haft ett nära och positivt samarbete med More intenz inom ett antal olika områden, exempelvis sjösättning av våra värderingar samt sälj- och ledarskapsutveckling. More intenz har under årens lopp fått en mycket bra inblick och förståelse för både vår företagskultur och våra strategier och mål. Detta har gjort att vi tillsammans framgångsrikt har kunnat arbeta på ett integrerat sätt med våra chefer/ ledare på olika nivåer i företaget. En viktig effekt av detta ser vi i vår återkommande medarbetarundersökning där vi förbättrats inom olika områden som bland annat kommunikation och ledarskap."

Regina Ekström

HR-direktör
Cloetta Sweden AB
More intenz