Bjurfors

"More intenz har varit vår huvudleverantör gällande säljutbildning och säljträning av våra mäklare de senaste åren. Tillsammans har vi arbetat fram en struktur för våra säljare för att öka träffsäkerheten och tryggheten vid alla typer av kundmöten. Vi har haft fokus på att förflytta alla säljare från ett servicebeteende till ett mer tydligt säljbeteende, samt att vara mer proaktiv och utmanande i säljarbetet.

Med stöd av de verktyg vi fått av More intenz arbetar vi även vidare internt med att utveckla och träna våra säljare i specifika moment och kundsituationer i vardagen. More intenz har varit skickliga på att snabbt sätta sig in i de specifika utmaningar, kundsituationer och vokabulär som präglar vår bransch, vilket givit en smidig implementering och snabbt resultat."
 

Sven-Erik Kristensen

Regionchef
Bjurfors
More intenz