Säljkulturmätning

Efter många års erfarenheter av att arbeta med utveckling av olika försäljningsorganisationer kan vi konstatera att skillnader i försäljningsresultat till stor del beror på människors beteende i organisationen. Vilken säljkultur som råder beror på hur medarbetarna tänker, känner och agerar i olika säljsammanhang.

För att kunna göra rätt insatser med rätt kvalitet och rätt effektivitet krävs en medvetenhet om var bolaget befinner sig idag. Med More intenz säljkulturmätning ges en unik bild av säljkulturen och därmed den mest exakta startpunkten för en framgångsrik utvecklingsprocess.

Med noga utvalda frågor inom områden som säljledning, säljteknik och säljmål kan vi ge er en klar och tydlig bild av er totala säljkultur i bolaget samtidigt som vi kan visa skillnader avdelningar och regioner emellan. More intenz säljkulturmätning passar alla typer av säljorganisationer, oavsett storlek och bransch.

Vill du veta mer svarar vi gärna på dina frågor via telefon 040-57 92 00 eller via mail info@moreintenz.se

More intenz