Microträning

De flesta bolag vet idag att de är alltmer beroende av bra utbildningar i den starkt konkurrensutsatta marknaden. Men många bolag upplever en stor utmaning i att hålla engagemanget högt mellan de olika utbildningstillfällena. Det är lätt att annat kommer emellan och beteendet faller tillbaka till gamla mönster. För att skapa resultat krävs att man arbetar med utvecklingsområdena i sin vardag under och efter utbildningen – Men hur gör man?

För att få ut maximal effekt av utbildningen och säkerställa varaktig beteendeförändring erbjuder vi på More intenz tjänsten microträning. Denna tjänst uppmanar till aktivitet för alla deltagare och får dem att applicera det de lärt sig på utbildningen i sin vardag. Denna microträning kan vara i form av t.ex. coaching eller repetitionsmaterial. Även innan utbildningen har deltagarna möjlighet att bekanta sig med ämnet och dela sina förväntningar och mål. Det gör att de redan innan utbildningen är ett steg längre fram och är bättre förberedda.

Vill du veta mer svarar vi gärna på dina frågor via telefon 040-57 92 00 eller via mail info@moreintenz.se

More intenz