Management drives

Att beteendet påverkar resultatet oavsett roll vet vi, det gäller både individer och grupper. För att förutspå vårt beteende kan vi analysera och mäta våra drivfaktorer (Drives). Våra drivfaktorer beskriver hur vi troligtvis kommer agera när vi kommer i vissa situationer. Varje drivkraft har både positiva och negativa beteenden.

För att en grupp ska prestera optimalt behöver vi sätta samman gruppen med rätt drivfaktorer. När du som ledare har vetskap om dina medarbetares drivkrafter kan du skapa ett effektivare team och anpassa ditt ledarskap efter varje individs behov.

More intenz använder sig av Management Drives, som är en unik metod för att få fram drivkrafter hos individer, i team och i hela organisationer. Det är en metod som är hands-on, enkel och konkret.

Vill du veta mer svarar vi gärna på dina frågor via telefon 040-57 92 00 eller via mail info@moreintenz.se

More intenz