Kulturworkshop

Vi vet att det inte ”sitter i väggarna”, vi vet att det sitter i alla oss som arbetar på företaget, det är vi som är med och skapar företagskulturen. Våra samlade beteenden blir summan av vår egen företagskultur och det påverkar vilket resultat vi kommer att uppnå som företag.

More intenz hjälper er med att tydliggöra nuvarande företagskultur och hitta styrkor och svagheter och tillsammans tar vi fram en målbild om ett önskat läge. Ni får verktyg och stöttning för att kunna skapa förutsättningar för att bygga just er drömkultur. Att förändra och påverka en företagskultur är inte något som görs på en handvändning, men vi ser till att det händer och vi släpper inte er förrän det verkligen sker i vardagen.

Vill du veta mer svarar vi gärna på dina frågor via telefon 040-57 92 00 eller via mail info@moreintenz.se

More intenz