Förhandlingsteknik

Att vara en framgångsrik förhandlare kan vara avgörande vid många viktiga affärsögonblick. Oavsett om det handlar om en köp- eller säljsituation har du ett stort försprång om du behärskar de bästa teknikerna.

More intenz utbildning i förhandlingsteknik ger dig en struktur för hur du genomför en vinnande förhandlingsprocess, från förberedelse till avslut där parterna skiljs i positiv anda. Det är få områden som innehåller så mycket taktik och finess som förhandling och här har vi facit. Vi arbetar med teorier som är helt anpassade efter de förhandlingssituationer du genomför i ditt arbete och vi tränar för att komma så nära vekligheten som möjligt.

More intenz