Coachning

Det är just din attityd, inställning och ditt beteende som kommer att bli avgörande för huruvida du kan vara en bidragande faktor till att ert företag lyckas. Individuell coaching blir en allt vanligare utvecklingsmetod, inte bara för chefer utan för samtliga inom företaget.

När More intenz arbetar med individuell coaching börjar vi alltid med att gemensamt sätta upp tydliga målbilder. Därefter tittar vi på vem just du är som person och kollar på framgångsfaktorer och utvecklingsområden för att lyckas nå målet. Vi sätter upp en detaljerad plan för hur målet ska uppnås och ger de verktyg och det stöd som behövs för att du själv ska hitta vägen till målet.

Vill du veta mer svarar vi gärna på dina frågor via telefon 040-57 92 00 eller via mail info@moreintenz.se

More intenz