Analys

Effekterna av medarbetarnas beteende märks ofta tydligt. Det kan vara en arbetsplats där man skrattar, har kul och når resultat ,men det kan också vara en arbetsplats med ett missnöje, frustration och förlorade intäkter hos kunderna. Vad är egentligen de bakomliggande orsakerna till aktuella beteenden? Det är lätt att bli hemmablind och vad som är normalt och inte normalt beteende blir ibland svårt att urskilja.

Vi på More intenz hjälper er att svara på bakomliggande orsaker till era beteenden genom kvalitativa eller kvantitativa undersökningar där vi går på djupet med styrkor och utmaningar. Ni får svar på varför det ser ut som det gör och får tips och rekommendationer på hur ni kan bibehållaoch stärka det goda och få bort bristerna. 

Vill du veta mer svarar vi gärna på dina frågor via telefon 040-57 92 00 eller via mail info@moreintenz.se

More intenz