Så når du dina mål

Vill du nå ett annat resultat än det du brukar, då måste du göra något annat än det du brukar. Vi på More intenz vill inspirera dig och ditt företag att överträffa alla förväntningar. Vi vill gärna dela ett av våra verktyg med dig, som vi hoppas kommer att bidra till nya idéer och inspirera dig och ditt företag att uppnå ännu bättre resultat.

Så når du dina mål

Vill du nå ett annat resultat än det du brukar, då måste du göra något annat än det du brukar. Vi på More intenz vill inspirera dig och ditt företag att överträffa alla förväntningar. Vi vill gärna dela ett av våra verktyg med dig, som vi hoppas kommer att bidra till nya idéer och inspirera dig och ditt företag att uppnå ännu bättre resultat.

Beteendemodellen som ett verktyg att nå dina mål

Modellen utgår ifrån ett resultat. Allt vi gör är med ett resultat i åtanke. Resultatet är ett uttryck för ett mål som du vill nå. Det kan vara ett mål för din verksamhet, för dina anställda, dig själv, etc. Gemensamt för alla de resultat vi vill uppnå är att de kräver en insats. Man måste göra något. Vill du nå ett annat resultat än det du brukar måste du ändra på något. Du måste göra något annorlunda – mer eller bättre.

Sammantaget påverkas ditt beteende, dvs. vad du gör, av två saker: Dels påverkas det av vad du vet och kan – och dels påverkas det av vad du känner och tror.

För att göra något annorlunda, är det viktigt att du vet vad som krävs och hur man gör det. Först därefter kan du göra det. Din kunskap måste förankras med din förmåga, annars ändras inte ditt beteende.

Förutom rätt kunskap och rätt förmåga är det också viktigt att du känner och gör det rätta. Du måste ha positiva känslor för det du ska göra annorlunda. Du måste ha en positiv attityd till att ändra ditt beteende och du måste tro på att förändringen skapar ett bättre resultat. Om du inte känner och gör det rätta, skapar dina känslor ett filter som blockerar vad du vet och kan göra.

Tänk på ett resultat som är viktigt för dig att nå. Det kan vara ett personligt mål eller ett viktigt mål i arbetet. Fråga sedan dig själv följande frågor: 

  • Vad får du ut av att uppnå resultatet?
  • Vilket beteende är avgörande för att uppnå resultatet - vad ska du göra annorlunda?
  • Vad behöver du veta?
  • Har du rätt kompetens?
  • Vad känner du för det du ska göra? Vad känner du för resultatet?

Se till att berätta för någon annan om dina prestationer och hur du ska ändra ditt beteende. Det tvingar dig att vara fokuserad. Vi rekommenderar också att du belönar dig själv för ditt nya beteende och se till att notera alla dina framgångar med ett förändrat beteende.

Tillbaka