Så bokar du många kundmöten

Att ringa ”kalla canvas” är något som många drar sig för och helst undviker så länge det går. Men vi vet ju alla att samtalet måste till för att mötet ska bli till. Och det är vid ett personligt möte som vår påverkan på kunden är som starkast. Telefonsamtalet har därför bara ett syfte – att få till ett personligt möte.

Så bokar du många kundmöten

Att ringa ”kalla canvas” är något som många drar sig för och helst undviker så länge det går. Men vi vet ju alla att samtalet måste till för att mötet ska bli till. Och det är vid ett personligt möte som vår påverkan på kunden är som starkast. Telefonsamtalet har därför bara ett syfte – att få till ett personligt möte.

Hur blir du då en framgångsrik mötesbokare? Vi ger er 8 säkra tips:

Ha alltid en väldefinierad plan med samtalet

Kunden ska bli nyfiken och intresserad av att få veta mer om vad ditt företag kan erbjuda och vad de kan uppnå genom er.

Ta kontakt med toppen

Börja alltid med att söka de personer som har det yttersta ansvaret. Det är bättre att hänvisas uppifrån och ner än nerifrån och upp.

Håll en enkel och konkret argumentation

Lägg fram ett par av de möjligheter kunden kan uppnå genom ett samarbete, inte hurde ska uppnås. Undvik monologer och längre förklaringar – det är ju därför ni ska ta ett möte.

Ta initiativ i samtalet

Bjud in och aktivera kunden i samtalet genom att ställa frågor. Frågorna ska ge möjlighet till positiva svarsmöjligheter och inte till problem.

Tänk på ordval och intensitet

Att le och tala ”högt” ger positiv energi till samtalet. Ge intryck av intensitet, engagemang och använd positiva ord och frågor.

Effektiv behandling av invändningar

Kunden ska känna att denne gör en bra tidsinvestering att tacka ja till mötet. Din förmåga att hantera och möta eventuella tvivel och invändningar är ofta avgörande för att få till ett möte.

Var tydlig med vad du vill

Gör hela tiden ett avslutande försök att boka ett möte. Var tydlig mot kunden att det är just ett möte du vill få till och att ni där går in mer i detalj vad ert bolag kan göra för kunden.

Skapa och strukturera ditt eget canvaskoncept

Att i förväg ha tänkt ut en struktur på dina argument och dina frågeställningar gör att samtalet får ett bra ”flow” och öppnar upp för positiva möjligheter. Ta ställning innan för vilka möjligheter och områden du ska framhäva.

Nu finns det inget att vänta på, du har alla möjligheter att lyckas!

Tillbaka