Förhandla inte oförberedd!

Förberedelser inför en förhandling är A & O för att lyckas, men trots detta är det många som kommer oförberedda.
Vi har ofta föreställningen att antingen är man en bra förhandlare eller inte, alltså att de bästa förhandlarna är födda till det medan andra helt enkelt inte är det. More intenz påstår motsatsen och menar istället att Förberedelse är nyckeln till framgång. Genom att förbereda dig väl och vara ordentligt påläst har du alla förutsättningar för en framgångsrik förhandling.

Förhandla inte oförberedd!

Förberedelser inför en förhandling är A & O för att lyckas, men trots detta är det många som kommer oförberedda. Vi har ofta föreställningen att antingen är man en bra förhandlare eller inte, alltså att de bästa förhandlarna är födda till det medan andra helt enkelt inte är det. More intenz påstår motsatsen och menar istället att Förberedelse är nyckeln till framgång. Genom att förbereda dig väl och vara ordentligt påläst har du alla förutsättningar för en framgångsrik förhandling.

Viktigt att tänka på vid förarbetet

För att lyckas i en förhandling är det av största vikt att man förbereder sig tillräckligt, att man har ett system som säkerställer att man inte missar något och att man lär sig prioritera rätt, ställ dig frågan – vad är viktigast i förhandlingen? Vad är viktigast för mig och mitt företag? Vad är viktigast för motparten? Det som är viktigast för mig är kanske inte så viktigt för motparten och vice versa. Det kan också vara så att det är samma sak som betyder mest för bägge parter. Förarbetet är med andra ord av största vikt, att man helt enkelt vet vad som ska vara med i förhandlingen.
En ytterligare viktig aspekt att ta hänsyn till under förberedelserna är hur kritisk förhandlingen är. Vad gör motparten om vi inte kommer överens? Har de bara oss att välja på eller har de någon annan att vända sig till om vi inte kommer överens? Vad är alternativet till att inte komma överens?
Vilken position man sitter i under förhandlingen har alltså en stor betydelse för hur man kan agera och vilka krav man kan ställa, och därmed också på utfallet. Har du många goda alternativ kan du vara tuffare i förhandlingen, medan om du inte har några andra alternativ behöver du vara mer ödmjuk i din approach.

Genomförandet

Genomförandet av en förhandling kan se ut på många olika sätt. En del gånger sitter man öga mot öga i flera dagar i sträck, medan man vid andra tillfällen mailar fram och tillbaka ett par gånger och sedan är förhandlingen klar. Genomförandet av en förhandling ser även olika ut i olika kulturer, i en del kulturer ska man ha en mer aggressiv och ”framåt” approach, i andra kulturer är det vanligt att ljuga och spä på medan i en tredje kultur bör man ska vara försiktig och inlyssnande. De finns dock en sak alla förhandlingar har gemensamt, nämligen att det är viktigt att förbereda sig.
More intenz kunder uppskattar att vi ger dem de verktyg de behöver för att kunna förbereda sig och de tycker att de har fått in ett arbetssätt som fungerar bra under sina förberedelser.
För att lyckas med förhandlingen har More intenz tagit fram 6 steg:
1. Informationsinsamling - Vad köpte de för förra året? Vilken historik finns? Potential? Konkurrens?
2. Alternativ - Se vilka alternativ motparten har till att inte komma överens, vilka alternativ har du?
3. Innehåll - Skriv ner allt som ska vara med i förhandlingen, ofta finns det fler saker att förhandla om än du tror. Många saker att förhandla om ökar möjligheterna till en lösning alla är nöjda med.
4 Priroitera - Vad är viktigast för dig? Vad är viktigast för motparten? Prioritera allt som ska vara med i förhandlingen.
5. Sätt mål – Vad är din bottom line som du inte kan gå under? Vilket är ditt idealmål som du vill uppnå? Vilka reträttmål ska du ha?
6. Planera själva genomförandet – Hur ska själva genomförandet se ut? 
 
Vill Du lära dig mer om förhandlingsteknik, tveka inte på att höra av dig till More intenz!

More intenz Malmö

Skomakaregatan 12, 211 34 Malmö, Sweden
 +46 40 57 92 00
 info@moreintenz.se

Tillbaka