5 ledaregenskaper du bör göra dig av med

En ledares personliga egenskaper har en stor inverkan på hela teamet såväl som på resultatet. Här listar vi de 5 värsta ledaregenskaperna som är väl värda att reflektera kring som ledare.

En ledares personliga egenskaper har en stor inverkan på hela teamet såväl som på resultatet. Här listar vi de 5 värsta ledaregenskaperna som är väl värda att reflektera kring som ledare.

Det är utmaningarna och misstagen som slutligen formar en duktig ledare, därför skapas inspirerande och effektiva ledare inte över en natt utan kräver ofta åratal av erfarenhet i bagaget. Nedan listar vi de 5 egenskaper som utmärker ett mindre bra ledarskap.

5 ledaregenskaper du bör göra dig av med:

Ge upp "grabbkulturen"

Släpp fördomar och kulturen som "håller grabbarna om ryggen". På många arbetsplatser finns en grabbkultur som gör att kvinnor inte passar in och den kulturen måste vi lämna bakom oss om vi vill skapa en arbetskultur som får medarbetare att trivas. Lyft fram och se de kompetenta, kvinnliga medarbetarna och sluta med grabbsnacket som i många fall stoppar kvinnorna. Studier visar att organisationer med kvinnliga ledare ofta lyckas bättre.

Lägg ner "härskartekniken"

Ledare som detaljstyr och kontrollerar på en allt för djup nivå gör sig själv en otjänst och begränsar genom detta beteende sina medarbetare, det är även denna egenskap som irriterar medarbetare allra mest. ett kontrollbehov likt detta handlar nämligen inte om att få saker gjorda på ett korrekt sätt, utan att utnyttja sin maktposition. Detta blir aldrig bra.

Var inte en osynlig ledare

Har man som anställd en osynlig chef så försvinner ens förväntningar på chefen snabbt och ofta även respekten. En chef som försvinner när medarbetarna behöver den som mest eller som skickar mail i stället för att diskutera saker personligen bör tänka om för att inte mista respekten från sina anställda.

Lyssna på dina medarbetare

För att lyckas i ditt ledarskap är det viktigt med en tight dialog med dina medarbetare. Lyssna aktivt på dem och deras idéer och ge kontinuerlig, konkret feedback. Gör vad du kan gör att vara behjälplig och återkoppla hur det går. Var även noga med att lyssna på de sanningar du kanske inte vill höra. Detta skapar en öppen och ärlig atmosfär och lägger grunden till fortsatt organisationsutveckling. Medarbetarna är trots allt det dyrbaraste ett företag har.

Hämma inte innovation och utveckling

Att vara en innovatör är att vara en ledare. Om du vill behålla dina medarbetare ska du ta vara på deras kompetens och investera i deras utveckling. För att de ska få utrymme att utvecklas måste du uppmuntra och förstärka samtidigt som du måste tillåta att misstag kan ske. Vill du nå en god lönsamhet ska ditt ledarskap handla mindre om kontroll och mer om att uppmuntra självständighet.

Tillbaka