Rubrik till toppbild

Ingress till toppbild. Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet

Tjänster

Vi utmanar våra kunder till förändring och den största förändringen sker genom att påverka människors beteende. More intenz erbjuder spetskompetens inom sälj & service, ledarskap och företagskultur, med beteendet i fokus. Det är sättet våra kunder agerar på som skiljer dem från konkurrenterna och som bidrar till framgång och till en stark kultur i organisationen. 

Tillsammans med er tar vi fram en utvecklingsplan för hur ni ska nå önskade mål. Utifrån er verksamhet och era utmaningar leder vi er på rätt väg. Våra utbildningar är konkreta, situationsanpassade och relevanta för vardagens utmaningar. Aktiv träning och delaktighet varvas med framgångsrika teorier.

More intenz