Så brygger du broar mellan sälj och marknad

Hur framtidens försäljning och marknadsföring ska präglas är ett hett ämne i dagens digitaliserade och föränderliga värld. Många analytiker menar att förändringstakten de närmaste 5 åren kommer vara lika stor som de senaste 250 åren.

Bygg broar mellan sälj och marknad

Så brygger du broar mellan sälj och marknad

Om du och din verksamhet vill vara i framkant med försäljningen och stå stadigt i kampen om kunderna så ska det byggas broar mellan sälj och marknad. Och det skulle helst vara gjort igår. 

Hur framtidens försäljning och marknadsföring ska präglas är ett hett ämne i dagens digitaliserade och föränderliga värld. Många analytiker menar att förändringstakten de närmaste 5 åren kommer vara lika stor som de senaste 250 åren. Det är en spännande tid vi har framför oss men det ställer också höga krav på bolagen att hänga med i samma takt.


Men hur gör man då helt konkret för att skapa denna bro och vad kräver det av organisationen?

Peter Fisk, som var en av huvudtalarna på The Summit 2017 och som är expert på hur man bygger sin affärsmodell för att skapa konkurrensfördelar på marknaden, har några tips till organisationer:


- Alla har möjlighet att förändra affärsvärlden genom försäljning och marknadsföring. Därför måste vi tänka mycket större och fundera över hur vi tillsammans kan använda våra idéer för att skapa ökad lojalitet hos kunderna. Enligt Peter Fisk måste det ske genom ”game changers” – vi måste ändra spelet, organisationen och vårt sätt att tänka. Ökad lojalitet ska uppnås genom en innovativ tankegång med fokus kring hur vi inspirerar våra kunder att använda våra produkter och tjänster på nya sätt. Vi skapar ett mervärde för kunden och de skapar i slutänden ett mervärde för oss. Här är överblicken över kundbasen ett nyckelord. Naturligtvis menar Peter Fisk att big data är nyckeln och kopplat till det ska vi göra mer för att hålla kvar kunden genom abonnemang, innovativ produktutveckling och ett starkt community. Det ska både sälj och marknad bidra till.

Sälj och marknad måste tänka större – och det är inte bara 10 % större utan 10 gånger större. Sätt upp ett större mål för dig själv och du kommer lösa problemen på ett annat sätt och åstadkomma ännu mer än tidigare.” - Peter Fisk, The Summit 2017

Back