Nyckeln till en framgångsrik omorganisation

Två av tre omorganisationer misslyckas på ett eller annat sätt, det tydligaste man ser är ökad ineffektivitet. För att säkerställa möjligheten till att omorganisationen kommer att ge ett önskat resultat har man sett en faktor som är helt avgörande.

Nyckeln till en framgångsrik omorganisation

Enligt en undersökning gjord av SCB var mer än hälften av alla svenska tjänstemän med om en omorganisation under 2015 och de allra flesta omorganisationer sker när det är förändring i chefsled.

Två av tre omorganisationer misslyckas på ett eller annat sätt, det tydligaste man ser är ökad ineffektivitet, faktiskt upp emot 50-60 % i produktivitetsbortfall. Även ökat antal sjukskrivningar och medarbetarflykt har varit tydliga effekter av de omorganisationer som inte lyckats. 

För att säkerställa möjligheten till att omorganisationen kommer att ge ett önskat resultat har man sett en faktor som är helt avgörande - företagskulturen.

Vad är då företagskultur för något?

Ett känt citat från Peter Drucker lyder, ”Culture eats strategy for breakfast” för att visa på hur viktig företagskulturen är i ett företag. Men om det är så att kultur äter strategin till frukost, vad äter den då till lunch och middag?

Först reder vi ut vad detta hungriga spöke är och det finns olika sätt att förklara företagskulturen på. Många förklara det som att kulturen är vad som händer på ett företag när ingen ser på. Sammantaget kan vi tratta ner det till att det är summan av våra värderingar, attityder, tankar och beteenden.

Vilka är då delaktiga i kulturen på vårt företag? Det är alla! Om kulturen är summan av hur vi förhåller oss till varandra, hur vi beter oss, vilken attityd eller inställning vi har till vårt arbete och till våra arbetsgivare så inser vi snart att det där med kultur sitter inte bara hos ledningen eller i väggarna.

Så, vad äter då kultur till lunch och middag? Det krassa svaret är effektivitet och medarbetare.

Har ni inte råd med ineffektivitet och medarbetarflykt? Kontakta oss, vi hjälper er med att säkerställa att era medarbetare känner sig delaktiga och att kulturen är på plats!

Back