Krönika: Lita på processen

Det är ständiga förändringar på arbetsplatsen. ”Vi får ingen information” säger medarbetarna. ”Vad ska jag svara när medarbetarna frågar?” säger cheferna. Det här upplever jag som väldigt vanligt. Chefer som vill informera men kanske inte alltid har alla svaren och medarbetare som upplever att de får för lite information.

Krönika: Lita på processen

Det är ständiga förändringar på arbetsplatsen. ”Vi får ingen information” säger medarbetarna. ”Vad ska jag svara när medarbetarna frågar?” säger cheferna. Det här upplever jag som väldigt vanligt. Chefer som vill informera men kanske inte alltid har alla svaren och medarbetare som upplever att de får för lite information.

Vi börjar med cheferna. Jag har full förståelse för att man vill kunna svara på frågor men många gånger uppstår det situationer där vi faktiskt inte kan ha alla svaren. Det kan vara vid en organisationsförändring, införandet av ett nytt arbetssätt eller annan förändring. Det går inte att ha alla svaren på en gång utan vi får lösa eventuella utmaningar allt eftersom att de uppstår. Att leva med att inte ha alla svaren upplever jag är en utmaning för många chefer, behovet av att kunna svara på samtliga frågor är stort. Det kan skapa en stress för chefer och en ”onödig” sådan, för att vissa saker är helt naturligt att vi inte kan svara på men många har svårt att acceptera det. Acceptera att vi inte kan svara.

När jag hör medarbetare säga ”vi får ingen information” brukar jag ofta fråga om de själva bett om den. Många gånger är svaret nej och redan där tänker och säger jag, medarbetaransvar! Om du undrar något så se själv till att ta ansvaret och fråga efter det du vill veta. Sedan tror jag även att medarbetare precis som chefer måste lära sig att leva med att inte ha alla svaren. Det kan vara bra att påminna sig om att inte ha alla svaren inte är samma sak som att inte vara duktig på sitt jobb.

Som vid många andra tillfällen kan det vara nyttigt att ställa dig frågan, vad är det värsta som kan hända om jag inte kan svara på allt? Ofta händer det inte så mycket, de flesta har förståelse för det så länge man är öppen med att säga att man ännu inte vet men återkommer i frågan, dock viktigt att man kommer ihåg att göra det. Lita på processen, det löser sig alltid och glöm inte bort att njuta av resan. 

Sofia Olsson

Konsult

More intenz

Back