Säkra affär på kundmötet

Ett lyckat möte handlar om detaljer och att ha en struktur. Det är nu du har möjlighet att få till en affär och självklart är det alltid målet. Vi har sammanställt en struktur som ger goda förutsättningar för att lyckas.

Kundmöten

Säkra affär på kundmötet

Ett lyckat möte handlar om detaljer och att ha en struktur. Det är nu du har möjlighet att få till en affär och självklart är det alltid målet. Vi har sammanställt en struktur som ger goda förutsättningar för att lyckas.

Planering

Förbered mötet väl och läs på om företaget och kunden du ska träffa. Ju mer information du har innan desto bättre förståelse kommer du ha för deras behov och du kan därmed ställa relevanta frågor. Sätt upp för dig själv vad som är syftet med mötet och vilket mål du har med mötet.

Inledning av mötet

Börja mötet med att gå igenom agendan, tidsdisponering och tydliggör allas roller som är med på mötet. Be kunden gå igenom vilka förväntningar de har på mötet, det ger dig en bra grund för i vilken riktning du ska styra mötet.

Behov/Lösning

Nu kommer vi till den viktigaste delen av mötet - behovsanalysen. En säljare som presenterar en lösning utan att veta kundens behov framstår alltid som ointressant. Ställ frågor om deras situation idag, deras önskemål, deras problem och hinder och dess konsekvenser. Var befinner de sig idag och var vill de vara?
När du har fått tillräckligt med input från kunden identifierar och konkretiserar du olika lösningsmöjligheter. Vad du kan göra och vad det ger kunden för värde. Ju mer konkret lösning utifrån kundens behov du kan presentera desto större chans till affär.

Sammanfattning

Sammanfatta och få accept på de behov kunden har beskrivit. Sammanfatta också de lösningsmöjligheter du har presenterat och säkerställ att kunden har fått all den information kunden behöver.

Avslutning av mötet

Det är nu dags att få en accept på en affär och det är du som styr vilket avslut mötet får. Säkra avtal och bestäm tidsplan och aktiviteter tillsammans med kunden. Om ett beslut inte kan tas direkt på plats så var noga med att komma överens med kunden vad nästa steg är i processen. 

Uppföljning

Var noga med att följa upp med kunden utifrån vad ni kommit överens om.

Lycka till!

Back