Tre fokusområden för att säkra framgång

Som ledare kan vi utgå ifrån att du ständigt har ett fokus på att skapa goda resultat. Men hur kan vi påverka och förändra i organisationen eller i teamet för att skapa resultat? Hela tiden har vi mål eller delmål som vi ska nå och för att lyckas krävs det att vi agerar på rätt sätt.

Fokusområden för framgång

Tre fokusområden för att säkra framgång

Som ledare kan vi utgå ifrån att du ständigt har ett fokus på att skapa goda resultat. Men hur kan vi påverka och förändra i organisationen eller i teamet för att skapa resultat? Hela tiden har vi mål eller delmål som vi ska nå och för att lyckas krävs det att vi agerar på rätt sätt. Vi på More intenz brukar utgå ifrån tre fokusområden som alla har en påverkan på hur slutresultatet blir.  De tre fokusområdena kan användas för att skapa en överblick och dialog kring hur ni på bästa sätt når uppsatta mål.

1. Strategi

Om vi vill ändra på något måste vi börja med att ta fram en strategi. En plan som beskriver vilka handlingar vi måste göra, vilka mål och delmål vi ska nå och inte minst, vilka som ska involveras. D.v.s strategin är vår plan för hur vi ska uppnå våra resultat.

2. Strukturer och processer

För att stödja strategin är det viktigt att vi ser till att vi har rätt processer, strukturer och arbetsflöden inom organisationen. D.v.s hur agerar och samarbetar vi? Vilka system ska vi använda och vilka ska vi inte använda? Vilka nya system har vi behov av?

De flesta förstår vikten av att skapa en länk mellan processer, strukturer och den strategi man har tagit fram. Som kugghjul i maskinen måste det finnas ett samspel mellan de förändringar, som en ny strategi innebär, och de processer och strukturer som ska stötta upp det. Inget nytt där. Ändå misslyckas cirka 70 % av alla strategier. Varför?

3. Kultur

Något som upptar många verksamheters tid är att säkra framgångsrik strategiimplementering. När nu 70 % av strategierna misslyckas är det intressant att se över varför det är så. 

I 75% av fallen beror det på färdigheter och attityder i organisationen. Vi glömmer helt enkelt att slå på det nedre kugghjulet, kulturen. Eller så gör vi det inte tillräckligt. Ett begrepp som kultur kan vara komplext att förstå och arbeta med. Vi på More intenz väljer att definiera kulturen som det sätt vi tänker, känner och agerar. 

Hur ser kulturen ut i ert bolag i förhållande till den strategi ni har tagit fram och de mål ni vill nå? Hur säkrar ni att kulturen är på plats så att kugghjulen rullar smidigt? Vi berättar gärna mer om hur ni, med konkreta verktyg, kan arbeta fram en resultatfokuserad och stark företagskultur. 

Kontakta oss för mer information via telefon 040-57 92 00 eller via mail info@moreintenz.se 

Back