Hur säkrar vi att nya medarbetare blir en del av kulturen?

Kulturen i bolaget är dels sättet vi gör saker på men också vilka tankar och känslor som finns. Dessa oskrivna regler och normer är väsentliga för att nyanställda ska bli en del av kulturen. Men hur synliggör vi dessa grundläggande regler för våra nya medarbetare?

Medarbetarkultur

Hur säkrar vi att nya medarbetare blir en del av kulturen?

Att vara ny på jobbet är ofta en kombination av spänning, förväntan och osäkerhet. Man är full av energi inför de nya arbetsuppgifterna men samtidigt finns en oro över hur man kommer passa in i organisationen. Vad förväntas av en? Vilka förväntningar har mina kollegor på mig? Hur agerar man i olika situationer? Kulturen i bolaget är dels sättet vi gör saker på men också vilka tankar och känslor som finns. Dessa oskrivna regler och normer är väsentliga för att nyanställda ska bli en del av kulturen. Men hur synliggör vi dessa grundläggande regler för våra nya medarbetare?

Är vi verkligen medvetna om vad nyanställda ser i vår kultur?

Enligt amerikanen Edgar Schein, psykolog och forskare inom företagsekonomi, är det endast 10 % av den faktiska företagskulturen som är synlig i vardagen. Majoriteten av kulturen i bolaget ligger alltså ”under ytan”. Den synliga delen av kulturen består av den fysiska miljön, sociala seder och språk. Men vad består den dolda delen av? Jo, det är här vi hittar våra intuitiva attityder och känslor som ligger bakom våra handlingar. De grundläggande antaganden som vi omedvetet har i vardagen och som vi kanske inte funderar så mycket över. Vad vi betraktar som korrekt beteende i tvivelaktiga situationer och vilka känslor det ger. Ännu viktigare är förståelsen för hur vi ser verkligheten utifrån organisationens övertygelser och värderingar.

Hur underlättar vi för nyanställda och ser till att de blir en del av kulturen?

Två viktiga insatser som du som ledare kan göra för att tydliggöra de delar av företagskulturen som är dolda:

Kommunicera värderingar - Genom en daglig kommunikation av organisationens värderingar synliggör du det beteende som anses rätt och fel. Det är viktigt att du som ledare och kulturbärare agerar förebild och lever efter bolagets värderingar och kommunicerar om vad bolagets tankar och känslor är. Berätta också gärna om kollegor som lever efter värderingarna och lyft fram olika händelser i vardagen.

Synliggör framgångar – genom att synliggöra vilka framgångar som firas och om de firas med en klapp på ryggen, ett tyst handslag eller på något annat sätt, skapas en bild för den nyanställde om vad vi som organisation anser och tror är ett bra beteende.

Vid anställningar av nya medarbetare har vi en tendens att ofta bara fokusera på medarbetarens kompetens, men balansen mellan företagskulturen och den anställde är minst lika viktig. Genom att tydliggöra ”spelreglerna” för den nya medarbetare, kan du som ledare göra det lätt att vara ny och på så sätt också säkra kulturlojala medarbetare på sikt.

Back