Fokus på rätt saker med hjälp av kontrollcirkeln

Kontrollcirkeln är ett verktyg som kan säkra mesta möjliga glädje i det vardagliga livet genom att få dina tankar och ditt fokus i rätt riktning. Frågan är, hur fungerar det? Hur tar du kontroll och får ut mesta möjliga glädje i vardagen?

Fokus med hjälp av kontrollcirkeln

Fokus på rätt saker med hjälp av kontrollcirkeln

Genom att dela några av våra bästa verktyg hoppas vi kunna bidra till nya idéer och inspirera dig och ditt företag att nå nya höjder. Vi har tidigare berättat om Beteendemodellen – ett framgångsrikt verktyg för att nå uppsatta mål. Nästa verktyg som vi vill inspirera dig med är Kontrollcirkeln - hur du tar kontroll och får ut mesta möjliga glädje i vardagen.

Vi definierar företagskulturen som hur vi tänker, känner och gör i organisationen. Det vill säga, dina tankar påverkar vilka känslor du har och dina känslor påverka dina handlingar. Inte bara vilka handlingar du gör utan också kvaliteten på dem.

Till exempel kan du ha starka och positiva tankar om samarbetet med dina kollegor. Detta kommer att ge dig positiva känslor, vilket återspeglas i en stark sammanhållning i teamet, tillhörighet etc. Med dessa känslor kommer du också att göra allt för att hjälpa dina kollegor, så att ni tillsammans skapar de bästa möjliga resultaten.

Kontrollcirkeln säkrar glädje!

Kontrollcirkeln är ett verktyg som kan säkra mesta möjliga glädje i det vardagliga livet genom att få dina tankar och ditt fokus i rätt riktning. Frågan är, hur fungerar det?

Alla faktorer som påverkar oss i vårt dagliga liv kan delas in i tre kategorier;

Villkor: Villkoren är de saker som vi inte har någon kontroll över i vårt dagliga liv. Det kan vara väder, politik, ekonomi, struktur, IT, rapporteringssystem etc. Ju mer du som person fokuserar på villkoren, som är av negativ karaktär och som du inte kan påverkar, desto mer bygger du upp negativa känslor. Det finns ingen anledning att fokusera på och irritera sig över dåligt vädret, vägarbeten, en skiftande regering eller en finansiell kris som påverkar samhällsekonomin negativt. Detta är villkor som du inte kan göra något åt.

Inflytande: Detta är saker eller personer som vi har mer eller mindre inflytande på i vårt dagliga liv. Det kan vara våra vänner, kollegor, chefen etc. Det är stor skillnad på hur mycket inflytande olika personer har, men också en stor skillnad i hur vi använder vårt inflytande. Försöker du skapa inflytande eller har du inställningen ”det kan jag ändå inte påverka”?

Kontroll: Det är de saker som vi har fullständig kontroll över. Allt vi själva gör, våra egna handlingar, men också våra egna tankar om t.ex. de saker som vi inte kan kontrollera. Jag kan inte göra något åt ​​vädret men jag kan välja hur jag tänker på det - ska jag fokusera på det eller ska jag bara acceptera vädret och fokusera på något annat?

Få ett lyckligt liv - ta kontroll!

Vi har alla vår egen kontrollcirkel beroende på var vi befinner oss i livet och på jobbet. Om du vill ha ett glädjefyllt liv är det viktigt att fokusera och tänka på rätt saker. Vad kan JAG göra och hur kan jag påverka mitt inflytande? Det handlar om att ta kontroll och inte låta dig styras av omständigheterna.

När Nelson Mandela blev fängslad i Sydafrika och satt 27 år, varav 18 år på Robben Island hade han bara en kontakt med omvärlden. Han var helt i händerna på omständigheterna - eller villkoren - och hans kontrollcirkel var oerhört liten, någon skulle nog säga obefintlig. Han hade kontroll över sitt sinne och sina tankar och kunde hålla fast vid sin målsättning om ett fritt Sydafrika för alla. Den enda kontakt med omvärlden han hade var med fångvaktaren som gav honom mat och lät honom gå ut på den dagliga promenaden på gården. Det var här han kunde utöva sitt inflytande. Detta innebar att fängelsesystemet regelbundet var tvungna att byta ut fångvaktaren, när de blev påverkade av de dagliga dialogerna de hade med Mandela.

I din vardag handlar det om att ju mer du GÖR, desto mer KONTROLL kan du få.

Ha fokus på alla de saker som du kan göra något åt! Flytta fokus från alla de saker som du inte kontrollerar. Varför spendera tid, energi och orsakar onödig irritation genom att tänka på saker du ändå inte har kontroll eller inflytande på?

Reflektera över:

  • hur mycket energi du spenderar på saker du inte kan göra något åt
  • vad du har full kontroll över i ditt liv, vad som har gett dig den kontrollen och vad det betyder för dig att ha den
  • vilket inflytande du har och hur du kan använda ditt inflytande för att utvidga din kontrollcirkel
Back