Effektiva möten

Möten som saknar agenda, som har oengagerade deltagare eller som hanterar ämnen som redan har tagits upp på tidigare möten - det är både irriterande och tidsförödande att ha möten som inte är produktiva. Kulturen i bolaget speglas i hur vi agerar på interna möten och det kan vara väl värt att fundera på hur ni kan göra saker på ett annat sätt och på så vis få mer ut av era möten. Vi listar 7 användbara tips:

Effektiva möten

Möten som saknar agenda, som har oengagerade deltagare eller som hanterar ämnen som redan har tagits upp på tidigare möten - det är både irriterande och tidsförödande att ha möten som inte är produktiva. Kulturen i bolaget speglas i hur vi agerar på interna möten och det kan vara väl värt att fundera på hur ni kan göra saker på ett annat sätt och på så vis få mer ut av era möten. Vi listar 7 användbara tips:

  • Förbered deltagarna väl innan mötet

Ge bakgrundsinformation och frågeställningar i förväg, skicka ut agendan och meddela deltagare med särskilda bidrag till mötet. 

  • Starta alltid mötet med något positivt

Höga försäljningssiffror, någon som gjort något utmärkande, nya spännande kunder på väg in. Det ger bra energi till mötet att inleda med något roligt och positivt.

  • Håll mötet kort

Satsa hellre på ett 30 minuters möte än en hel timme.

  • Bjud in färre och rätt deltagare

Färre deltagare gör att alla lättare får möjlighet att säga sitt och man undviker att några hamnar i skymundan. Bjud bara in deltagare som berörs och är involverade i ämnena som ska behandlas på mötet. Det ger ett större engagemang och du tar inte onödig tid från deltagare som egentligen kunde ägnat sig åt något viktigare.

  • Ta pauser

Om mötet kommer vara längre, ta då en bensträckare varje timme. Det hjälper deltagarna att kunna hålla bra fokus under mötet.

  • Håll er till relevanta punkter på agendan

Om ämnen dyker upp som inte är med på agendan, fundera på om detta ämne kommer göra någon skillnad – om inte – skippa frågeställningen.

  • Summera

Innan mötet avslutas, sammanfatta vad ni kommit fram till och vilka ”to do’s” respektive deltagare har och när det ska vara genomfört.

Vill ni få fler tips hur ni kan skapa bäst beteende i organisationen, glöm inte att anmäla er till våra nyhetsbrev.

Back