Att tänka på vid en förändringsprocess

Vår vardag är fylld med förändringar och krav på ständiga förbättringar. Ändå ser vi alltför ofta att verksamheter gör stora misstag i sina förändringsprocesser – varför detta? Är strategin eller timingen fel? Eller kan orsaken kanske finnas i organisationen? Vi glömmer alltför ofta människorna.

Att tänka på vid en förändringsprocess

Vår vardag är fylld med förändringar och krav på ständiga förbättringar. Ändå ser vi alltför ofta att verksamheter gör stora misstag i sina förändringsprocesser – varför detta?

Är strategin eller timingen fel? Eller kan orsaken kanske finnas i organisationen? Vi glömmer alltför ofta människorna.

70 % av alla förändringsprocesser misslyckas. En bra plan och strategi är tyvärr långt ifrån tillräckligt. Förändringen ska bäras av människorna i organisationen – och människorna är varken processer eller maskiner. Det krävs involvering, engagemang och vilja.

Varför är det så svårt?

För att spara energi och tid är våra hjärnor designade till att älska vanor och att hålla sig till fastlåsta mönster. Därför är förändringar ofta svåra för den enskilda individen.

Hur kan man göra det enklare?

En förändringsprocess går igenom tre faser – Unlock, Change och Relock. Först ska nuvarande vanor, mönster och metoder brytas. Detta kallar vi ”unlocking”. Därefter sker själva förändringen och när förändringen ska genomföras bör den förankras så att gamla vanor, metoder och mönster inte tar över igen. Detta kallar vi för ”relock”.

För att en förändringsprocess ska bli lyckad krävs det att ledarna vet vad som sker i de tre olika faserna hos medarbetarna. Ledarna måste ha de rätta verktygen och metoderna till Unlock, Change och Relock. Det är ofta få ledare som har detta.

Vilka metoder använder ni i er organisation till de tre olika faserna vid förändringsarbeten? Hur duktiga är era ledare på detta?

Olikheter vid förändringar

För att motivera alla i en förändringsprocess ska alla motiveras utifrån sina behov. Oavsett om ett förändringsarbete tar utgångspunkt i en process med LEAN, Six Sigma, 5S eller liknande form för optimering, så är medlet detsamma – alla involverade individer ska med. Inte bara deras fysiska närvaro utan också som starkt motiverade och engagerade medarbetare. Men vi är alla olika och vi reagerar olika på förändringar utifrån personlighet, erfarenhet och situation.

Problemställningar som ofta dyker upp vid förändringsarbeten:

  • Hur ska ledarna kommunicera vid en förändringsprocess?
  • Hur kommer medarbetarna reagera på förändringen?
  • Hur möter vi olika behov och hur motiverar vi på bästa sätt?
  • Hur säkrar vi en brinnande passion för ”det nya”?

Vi på More intenz har stor erfarenhet av olika förändringsprocesser och vi ger era ledare verktygen så att era processer hamnar bland de 30 % som faktiskt lyckas.

Kontakta oss för mer information via telefon 040-57 92 00 eller via mail info@moreintenz.se

Back