Är du en chef OCH en bra ledare?

Det är lätt och vanligt att blanda ihop begreppen chefskap och ledarskap, men faktum är att det är två helt olika saker. Förenklat kan man säga att chefskapet är en position och ledarskapet är en relation. När du kan balansera chefsrollen och ledarrollen på ett bra sätt har du vunnit mycket.

Ledarskap | Bli en bra chef

Det är lätt och vanligt att blanda ihop begreppen chefskap och ledarskap, men faktum är att det är två helt olika saker. Förenklat kan man säga att chefskapet är en position och ledarskapet är en relation. När du kan balansera chefsrollen och ledarrollen på ett bra sätt har du vunnit mycket.

Är du en chef OCH en bra ledare? Läs och fundera på var du befinner dig idag.

En chef är en titel som du blir tilldelad i en organisation. Rollen är definierad och det finns ofta tydliga ramar för ansvarsområden.  

En ledare är, till skillnad från en chef, en informell roll. Du vägleder och utses i stort sett omedvetet av människorna runt dig. Du förtjänar din ledarroll utifrån din förmåga att leda dig själv och andra på ett sådant sätt som respekteras och uppskattas. En ledarroll kan du därför ha med eller utan chefskap i botten.

När du blivit tilldelad en chefsposition är det alltså upp till dig att få förtroende och visa dig värdig att också få leda dina medarbetare. Men hur är då en bra ledare?

Det är såklart en subjektiv bedömning hur en bra ledare är. Men det är just det ledarskap handlar om, att möta sina medarbetare utifrån deras behov. En framgångsrik ledare får sina medarbetare motiverade att ta egna initiativ och arbeta för att nå uppsatta mål. Den coachar när det behövs, den driver när det behövs, den ställer frågor och ger relevant beröm. En bra ledare resonera, ifrågasätter och föreslå, men jämbördigt och med respekt för medarbetaren. Det är en skicklighet att vara en bra ledare och denna skicklighet går att träna och utveckla.

Ett verktyg som många chefer har otrolig nytta av i sitt ledarskap är DISC. Det är ett analysverktyg som beskriver beteendemönster och behov. Med kunskap om hur dina medarbetare i ditt team agerar i olika situationer och vilka individuella behov de har, besitter du en stor fördel i ditt goda ledarskap.

Läs mer om DISC här.

Back