Inspiration

We are, of course, happy to share our knowledge. Here you can read about tips and get inspiration in sales, leadership and much more that can help you and your business succeed and deliver good results.

Är DU omgiven av idioter?

13 mars, 2018

Så får du kontroll över din tid

14 februari, 2018

För många är tiden mest ett frustrerande störningsmoment som hela tiden jagas. Men vi kan lugnt avsluta jakten på tid - vi får inte fler timmar per dygn hur mycket vi än försöker. Det är ett faktum att det inte finns tillräckligt med tid för allt, men det finns tillräckligt med tid för det väsentliga.

Read more

Vilka beteenden finns i er företagskultur och hur arbetar ni med dessa?

9 januari, 2018

Nyckeln till en framgångsrik omorganisation

18 december, 2017

Två av tre omorganisationer misslyckas på ett eller annat sätt, det tydligaste man ser är ökad ineffektivitet. För att säkerställa möjligheten till att omorganisationen kommer att ge ett önskat resultat har man sett en faktor som är helt avgörande.

Read more

Få dina medarbetare att agera genom att förstå deras behov

16 november, 2017

Vårt beteende i olika situationer påverkas på ett eller annat sätt av våra behov. Får vi inte våra behov tillfredsställda känner vi frustration. Att som ledare förstå sina medarbetares behov är därför av största betydelse för att kunna driva teamet med framgång.

Read more

Hur säkrar vi att nya medarbetare blir en del av kulturen?

17 oktober, 2017

Kulturen i bolaget är dels sättet vi gör saker på men också vilka tankar och känslor som finns. Dessa oskrivna regler och normer är väsentliga för att nyanställda ska bli en del av kulturen. Men hur synliggör vi dessa grundläggande regler för våra nya medarbetare?

Read more