Kulturmätning

Företagskulturen skapas av hur medarbetare och ledning agerar och vilka attityder och inställningar de har. Kulturen ska ge arbetsglädje, motivation och struktur i det dagliga arbetet och ska vara samstämmig med företagets affärsverksamhet. Alla bolag har en kultur men frågan är om kulturen målstyrs i önskad riktning för att uppnå ökat resultat?

Med More intenz Kulturmätningsverktyg CPD (Culture Performance Driver) får man en komplett bild av var bolaget befinner sig idag och vilka fokusområde som vi tillsammans ska arbeta med. För att säkerställa en långsiktig, vinstdrivande kultur är CPD:n dessutom det perfekta verktyget att årligen följa upp resultatet av utvecklingsarbetet.

Vill du veta mer svarar vi gärna på dina frågor via telefon 040-57 92 00 eller via mail info@moreintenz.se

Kompetenser

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, ange din e-postadress
Memory: 1.75 mb