DISC

Hur vi beter oss och hur vi kommunicerar har en stor betydelse för utfallet, om det så är en enkel uppgift eller ett större projekt. Genom att utveckla vår förmåga att förstå vårt eget och andras beteende skapar vi en bättre grund för goda relationer och en positiv företagskultur. Att sätta värde på våra olikheter gör att vi kan undvika onödiga konflikter och spänningar. Istället kan vi ta nytta av våra likheter/olikheter och använda dem effektivt i arbetsgrupper, i organisationer eller som individ.

More intenz erbjuder verktyget DISC som beskriver din kommunikationsstil och ditt beteendemönster. DISC används världen över och baseras på många års forskning och utvecklingsarbete. Verktyget kan användas för att nå insikter inom en rad olika områden så som:

  • att förbättra arbetsklimatet och engagemanget
  • att utveckla ledare och medarbetare
  • att lösa konflikter och samarbetssvårigheter
  • att förbättra kommunikationsförmågan
  • att rekrytera rätt medarbetare

Vi ger er bättre förutsättningar för en god kommunikation och ett gott samarbete.

Vill du veta mer svarar vi gärna på dina frågor via telefon 040-57 92 00 eller via mail info@moreintenz.se

Kompetenser

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, ange din e-postadress
Memory: 1.75 mb