Telia

Utveckla ledare och säljare genom aktiv träning med stark verklighetsförankring

"Det är väldigt viktigt för oss på Telia att utveckla vår personal. Vi har skräddarsydda utbildningar och program för säljare, butikschefer och även för vice butikschefer, alla med olika inriktning och fokus. Det som vi tycker är viktigt är att utbildningarna innehåller mycket träning konkret kopplat till vår vardag, att vi hela tiden tränar på saker som vi direkt kan använda ute i butikerna. Vi har en säljmodell som vi tror på och som vi vet ger nöjda kunder och bra resultat, den innehåller flera moment som alla måste tränas på. More intenz har varit vår utbildningsleverantör i många år nu och vi är mycket nöjda, vi utvecklar utbildningarna tillsammans och jobbar nära varandra i alla delar av samarbetet. Det vi speciellt uppskattar med More intenz är hur konkreta de är när vi tränar, det är väldigt nära verkligheten."

Magnus Gunnarsson
Sales Development Manager
Telia Stores
 

 

"Utbildningen i säljande service som vi anlitade More intenz för har gett mätbara resultat i vår verksamhet. More intenz har varit mycket lyhörda för våra behov och skräddarsytt ett upplägg som var mitt i prick. Verklighetsförankrade övningar och uppgifter mellan sammankomsterna har  resulterat i en bestående beteendeförändring. Medarbetarna har fått insikt om vikten av service som konkurrensmedel och att ha rätt förhållningssätt i vardagen gör skillnad på riktigt."

Mattias M. Rosén
Head of Customer Service Management
Telia Enterprise Services
 
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, ange din e-postadress
Memory: 1.75 mb