Knowit

Affärsmässiga medarbetare skapar nöjda kunder och framgång

"Vi har samarbetat med More intenz under flera år som en del i vår Knowit Akademi och som en aktiv del i vårt introduktionsprogram för traineer. More intenz har hjälpt oss att öka våra medarbetares medvetenhet om vikten av affärsmässighet, säljorientering och fokusering. Och det är inte bara för de som arbetar med sälj och kundleveranser, utan har även stärkt medvetenheten hos andra som inte vanligtvis har kundkontakt.  Vi är mycket nöjda med More intenz bidrag."

Elisabet Rönnlöv
HR-ansvarig och Konsultchef
Knowit Stockholm
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, ange din e-postadress
Memory: 1.75 mb