Atlas Copco

Säljande beteende hos Servicetekniker med ökad kundupplevd servicekänsla

”Vi är fantastiskt nöjda. Genom att More intenz arbetar på alla nivåer i vår del av organisationen så har de också lärt känna oss väl vilket vi ser som en fördel.  Vi har fått en anpassad utbildning till vår verksamhet och det har funnits en flexibilitet till aktuella händelser i vår vardag. Vi har fått en röd tråd i hur vi ser på försäljning och det har blivit bättre sammanhållning inom serviceorganisationen i landet, samt att vi har mer förståelse för hur det ser ut på våra olika regioner.”

Robert Sundberg
Nationell Servicechef
Atlas Copco Mining and Rock Excavation Technique Sweden

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, ange din e-postadress
Memory: 1.75 mb